Производство на мобилни скелета

Данни за продукта

Номер на продукта Производство на мобилни скелета:

Производство на мобилни скелета

МОБИЛНИ СКЕЛЕТА

Мобилтине скелета са с Бързо сглобяване , без инструменти.
Максимална работна височина на мобилните скелета - до 12 метра
Всяко скеле оборудвано с мобилна количка с 4 броя подвижни колела,всяко снабдено със спирачка.
Възможност за поставяне на допълнителни външни стабилизатори на мобилните скелета,
Оборудван последен работен етаж тип "работна клетка" за пълна безопасност
Мобилното скеле е с Размер на работната площадка 1 х 2 метра,
Възможност за поставяне на скарите на всеки 45 см.

Фирма: Мобилни скелета
Адрес:
Телефон: 0878 478 285, 02 439 67 21
Факс: